Straipsniai:

Ištrauka iš „TV Savaitė“
Iš laikraščio „Amžius“
Iš laikraščio „Suvalkietis“
Iš žurnalo „Istorijos“
Seno Kuino dvigubas smugis (Iš svetainės http://www.bluesmusic.lt/)